Dzisiaj jest niedziela, 25 Lut 2018
Znajdujesz sie w:    
Egzaminy zewnętrzne

 

     Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  informuje, że do dnia 08.09.2014r. należy złożyć deklarację o przystąpieniu do egzaminu z następujących  kwalifikacyjnych kursów zawodowych:  
                     -  kwalifikacja M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających,  
                   -  kwalifikacja B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 
  deklaracja dotyczy przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń/luty 2015r.  
  Druk deklaracji można osobiście  pobrać w sekretariacie CKU lub  klikając na sąsiednie ikony :    albo   
 

W/w  deklarację  składa się w sekretariacie CKU w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. Deklaracja zostanie przekazana za naszym pośrednictwem do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie lub też można ją dostarczyć osobiście  do  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Jak poprawnie ją wypełnić zamieszczono w poniższych przykładach:

 
 

                     - dla kursu M.19  ....> [ zobacz ]

 
 

                     - dla kursu B.18   ....> [ zobacz ]

 

 


   
   Informacja dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych:
  Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe B.18 oraz M.19 - sesja styczeń 2015 
     - etap pisemny:  08 stycznia 2015r. o godzinie 10:00
       Słuchacze zobowiązani są  do przybycia na egzamin na godzinę 9:30.
   
   Informacja dla Szkoły Policealnej - Tecnik BHP :
  Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
     - etap pisemny :     08 styczeń 2015r. o godz. 12:00
     - etap praktyczny : 15 styczeń 2015r. o godz. 13:00
       Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z oceną pozytywną.