Dzisiaj jest niedziela, 25 Lut 2018
Znajdujesz sie w:    
Historia CKU

 • 01.10.1999 rok - Centrum Kształcenia Praktycznego zostało powołane do życia Uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego. CKP zostało utworzone na bazie zlikwidowanych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Budowlanych. Siedzibą Centrum Kształcenia Praktycznego staje się kompleks budynków po dawnych warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych.
 •  01.10.1999 rok - Dyrektorem CKP wyłoniony z konkursu zostaje mgr Andrzej Brzenczka.
 •  2000 rok - Z kostki brukowej został wykonany parking oraz chodniki przy CKP.
 •  2000 rok - Oddano do użytku jadalnię dla uczniów CKP oraz kuchnię.
 •  2001 rok - Przeniesienie pracowni instalacji sanitarnych z ul. Bosackiej do CKP.
 •  2001 rok - Oddano do użytku gabinet od pielęgniarki szkolnej.
 •  2001 rok - Utworzenie pracowni krawieckiej z wyposażeniem. pokaż

 

pracownia kraw

Pracownia krawiecka

 • 03.07.2001 rok - W tych samych budynkach uchwałą Rady Powiatu zostaje powołane Centrum Kształcenia Ustawicznego. Od tegoż roku CKP wchodzi w skład CKU. Centrum to staje się jednostką organizacyjna realizującą również zadania z zakresu kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych. W skład CKU wchodzą takie jednostki jak: Szkoła Policealna dla dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla dorosłych, Centrum Kształcenia Praktycznego.
 • 01.09.2001 rok - Dyrektorem CKU wyłoniony z konkursu zostaje mgr Andrzej Brzenczka.
 • 2001 rok - Przeprowadzenie kompleksowego remontu dachu CKU.
 • 31.01.2002 rok - Zakończono kompleksowy remont 2 piętra CKU (prace remontowe wykonali uczniowie CKP w ramach praktycznej nauki zawodu)

kor 2pietro cku

Korytarz 2 piętra CKU

 •       2002 rok - Oddano do użytku pierwszą pracownię komputerową na 20 stanowisk komputerowych.
 •       2002 rok - Oddano do użytku z wyposażeniem salę wykładową do języków obcych.
 •       2002 rok - CKP zajęło 5 miejsce (z 12 startujących) w konkursie krawieckim pt. „Mistrz w zawodzie” w CKP w Częstochowie.
 •       2002 rok - Wykonana makieta CKU i CKP.

 

 makieta

Makieta Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

 

 makieta2

Ujęcie z góry makiety CKU i CKP

 • 03.03.2003 rok - Otwarcie nowych pracowni stolarskich w CKU.

 

przemowienie

Przemówienie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

 

przeciecie wstegi

Przecięcie wstęgi przez Starostę Raciborskiego Henryka Siedlaczka

 

 

Nowe pracownie stolarskie – maszyny różne

 • 2003 rok - Zostaje wykonany i zamontowany alarm we wszystkich pomieszczeniach CKU i CKP.
 • 2003 rok - CKU zajęło drużynowo 3 miejsce w Powiatowym turnieju tenisa stołowego.
 • 2003 rok - Oddano do użytku po kompleksowym remoncie szatnię i umywalnię dla uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych.
 • 2003 rok - Oddano do użytku drugą pracownię komputerową na 12 stanowisk komputerowych.
 • 2003 rok - Pozyskanie księgozbioru bibliotecznego (2700 pozycji książkowych) z huty Silesia w Rybniku.
 • 02.01.2004 rok - CKU rozpoczyna rozwijać działalność pozalekcyjną – kursy. Daje to nowe możliwości słuchaczom na szybkie przekwalifikowanie lub dokwalifikowanie się zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.
 • 2004 rok - CKU pozyskało trzecią pracownię komputerową w tym 11 zestawów komputerowych z oprogramowaniem + 2 drukarki na kwotę ok. 48.000 zł z Fundacji „Śląsk” z Niemiec.
 • 2004 rok - Pozyskanie kwoty 3000 zł z Urzędu Miasta Racibórz na realizację programu z profilaktyki uzależnień alkoholowych.
 • 2004 rok - CKU staje się Ośrodkiem Egzaminacyjnym otrzymując akredytację przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie malarz – tapeciarz.
 • 20.05.2004 rok - Oddano do użytku pracownię malarską i tapeciarską.
 • 01.09.2004 rok - Uruchomienie biblioteki szkolnej oraz czytelni multimedialnej.

 biblioteka cku

Biblioteka CKU

 • 2005 rok - CKU otrzymuje kolejną akredytację przez OKE do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: mechanik – monter maszyn i urządzeń, elektryk, krawiec, stolarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technik mechanik, technik elektryk, technik budownictwa ogólnego.
 • 01.09.2005 rok - W CKU powstaje nowy etat – Kierownik CKP
 • 2005 rok - Wykonano część ocieplenia budynku CKP.
 • 2005 rok - CKU pozyskało z EFS 1 pracownię komputerową o łącznej wartości 120.000 zł.

 

 pracownia komp

Pracownia komputerowa pozyskana z EFS

 • 2005 rok - CKU pozyskało kwotę 50.000 zł z Fundacji Śląsk na oprogramowanie symulacyjne do obrabiarek sterowanych numerycznie.
 • 2005 rok - Wymieniono cały łącznik centralnego ogrzewania wychodzący z ZSM a wchodzący do CKU.
 • 2005 rok - Rozpoczęcie budowy wiaty magazynowej na terenie CKU.
 • 2005 rok - Oddano do użytku nową pracownię instalacji urządzeń sanitarnych z wyposażeniem
 • 01.11.2005 rok - Oddano do użytku nową pracownię spawania elektrycznego MAG oraz TIG z wyposażeniem.
 • 2005 rok - Rozpoczęcie budowy nowego ogrodzenia wokół CKU i ZSM.

 

 ogrodzenie

Ogrodzenie CKU wykonywane przez uczniów CKP w ramach praktycznej nauki zawodu.

 

 • 01.03.2006 rok - CKU wchodzi do powstałego Stowarzyszenia dyrektorów Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego województwa śląskiego.
 • 01.09.2006 rok - W CKU powstaje nowy etat – Pedagog szkolny.
 • 2006 rok - Rozpoczęty remont parteru CKU.
 • 2006 rok - CKP zajęło 12 miejsce (z 37 startujących) w konkursie pt. „Złoty pilnik” w międzynarodowym turnieju w Opawie.
 • 2006 rok - CKU pozyskało z EFS drugą pracownię komputerową o łącznej wartości 110.000 zł.

 

 2ga pracownia komp

Druga pracownia pozyskana z EFS

 

 • 2006 rok - Zakończono kompleksowy remont 1 piętra budynku CKU (prace remontowe wykonali uczniowie CKP w ramach praktycznej nauki zawodu)
 

 kor 1pietro cku

Korytarz 1 piętra CKU

 • 2006 rok - Pozyskanie kwoty 2000 zł z Urzędu Miasta Racibórz na realizację programu z profilaktyki uzależnień alkoholowych.
 • 2006 rok - Pozyskanie kwoty 3.000 zł z Urzędu Miasta na realizację programu z profilaktyki uzależnień narkotykami.
 • 2006 rok - Pozyskanie kwoty 3.500 zł z Fundacji Silesia na krzewy i drzewka ozdobne na skwery zielone przyległe do CKU wykonane w ramach projektu przez uczniów z kierunku Technik architektury krajobrazu.
 • 2006 rok - Oddano do użytku nową pracownię instalacji urządzeń sanitarnych.
 • 2006 rok - Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora CKU. Dyrektorem CKU zostaje mgr Andrzej Brzenczka.
 • 2007 rok - Wymiana łącznika centralnego ogrzewania Zespołu Szkół Mechanicznych z Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 • 2007 rok - Pozyskanie kwoty 2.000 zł z Fundacji Silesia na krzewy i drzewka ozdobne na skwery zielone przyległe do CKU wykonane w ramach projektu przez uczniów z kierunku Technik architektury krajobrazu.
 • 2007 rok - Adaptacja 3 pomieszczeń z kompleksowo przeprowadzonym remontem na nowe powstające pracownie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
 • 2008 rok - Zakończono kompleksowy remont parteru budynku CKU (prace remontowe wykonali uczniowie CKP w ramach praktycznej nauki zawodu).

 

parter cku

Parter CKU

 

 • 01.03.2008 rok - W CKU powstaje nowy etat – Z-ca Dyrektora CKU ds. edukacji dorosłych.
 • 2008 rok - CKU jest podwykonawcą projektu z EFS zleconego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Raciborzu na zrealizowanie pakietu kursów.
 • 2008 rok - CKU jest podwykonawcą projektu z EFS zleconego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu na zrealizowanie pakietu kursów.
 • 2008 rok - CKU wygrywa przetarg nieograniczony na organizowanie dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu pakietu kursów komputerowych co ma być realizowane w ramach projektu z EFS.
 • 2008 rok - CKU bierze udział w projekcie z EFS – Kapitał Ludzki pt. „Otwarta Szkoła dla dorosłych” (termin realizacji 09.2008r. do 03.2010r.)
 • 2008 rok - Pozyskanie kwoty 3.000 zł z Fundacji Silesia na krzewy  i drzewka ozdobne na skwery zielone przyległe do CKU wykonane w ramach projektu przez uczniów z kierunku Technik architektury krajobrazu.
 • 01.09.2008 rok - W CKU zostaje utworzony dział BHP który obsługuje wszystkie jednostki podległe pod Starostwo Powiatowe  mających do 100 pracowników oraz małe przedsiębiorstwa (w CKU powstaje nowy etat – Inspektor ds. BHP)
 • 01.10.2008 rok - Rozpoczęta termomodernizacja obiektów CKU i CKP (wymiana centralnego ogrzewania, ocieplenie dachówi ścian budynków, modernizacja świetlików dachowych, wymiana stolarki okiennej oraz ocieplenie i malowanie elewacji zewnętrznej.)
 • 01.2009 rok - CKU otrzymuje kolejną akredytację przez OKE doprzeprowadzania egzaminów zewnętrznychpotwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: Technik ekonomista, murarz, posadzkarz.
 • 2009 rok - CKP zajęło 1 miejsce indywidualnie oraz 4 miejscedrużynowo (z 30 startujących) w konkursie pt.„Sprawny w zawodzie ślusarza” w Górnośląskim Centrum Edukacji Zawodowej w Gliwicach.
 • 2009 rok - CKU jest podwykonawcą projektu z EFS zleconego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu na zrealizowanie pakietu kursów.
 • 2009 rok - CKU jest podwykonawcą projektu z EFS zleconego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Pietrowice Wielkie na zrealizowanie pakietu kursów.
 • 2009 rok - CKU jest podwykonawcą projektu z EFS zleconego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Krzyrzanowice na zrealizowanie pakietu kursów.
 • 2009 rok - CKU jest podwykonawcą projektu z EFS zleconego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Krzanowice na zrealizowanie pakietu kursów.
 • 2009 rok - CKU jest podwykonawcą projektu z EFS zleconego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Rudnik na zrealizowanie pakietu kursów.
 • 2009 rok - CKU jest podwykonawcą projektu z EFS zleconego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Kornowac na zrealizowanie pakietu kursów.
 • 07.04.2009 rok - Otwarcie nowych pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

 

 nowe pracownie

Nowe pracownie CNC

 

przemowienie2

Przemówienie dyrektora CKU przed uroczystym przecięciem wstęgi

otwierającej nowe pracownie CNC przez Starostę Raciborskiego

Pana Adama Hajduka, Norberta Mikę oraz dyrektora Firmy HASS

 

uroczyste uruchomienie

Uroczyste pierwsze uruchomienie Obrabiarek CNC przez

Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Norberta Mikę oraz

Starostę Raciborskiego Pana Adama Hajduka