Dzisiaj jest niedziela, 25 Lut 2018
Znajdujesz sie w:    
Szkoła Policealna

  Szkoła Policealna dla Dorosłych oferuje kształcenie w zawodach :
 
   
  - Technik Administracji jest odpowiedzialny w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowywanie projektów umów, porozumień, decyzji czy regulaminów. Technik administracji posługuje się wskaźnikami ekonomicznymi, metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową. Osoba, która jest technikiem administracji może być zatrudniona w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.  
  Kształcenie trwa - 2 lata
 
   
  - Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków w pracy i chorób zawodowych. Wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Prowadzi szkolenia wstępne nowych pracowników. Zawód ten umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług specjalistycznych.  
  Kształcenie trwa - 1,5 roku
 
   - Opiekun Osoby Starszej  
     
  Kształcenie trwa - 2 lata